Despre Noi

FastEst este o
companie de inginerie

formată din experți în electronică, telecomunicații, software și automatizări industriale.
FastEst activează în domeniile sistemelor de distribuție energie electrică / gaz / apă, al managementului proceselor industriale și al controlului automatizat, referitoare la diferite sectoare de producție din întreaga lume.

FastEst face parte din Grupul Pietro Fiorenitni și oferă următoarele servicii on-site:

 

Examinare site

Supervizare instalație

Verificare în buclă

Punere în funcțiune

Pornire

Activitățile noastre:

• Proiectare de bază pentru procese de control
• Proiectare inginerie a proceselor de control
• Proiectare hardware si electronică
• Proiectare software si firmware
• Software pentru PLC, DCS, Computer
• Proiectare si dezvoltare SCADA
• Tehnologii de control la distanță & cloud
• Proiectare si producție de tablouri electrice pentru automatizări și control industrial
• Servicii de instalare & pornire

Departamentele noastre de specialitate:

Departamentul AUTOMATIZĂRI:
Inginerii noștri lucrează în proiectarea de software pentru aplicații industriale (programare PLC / DCS, supravegherea echipamentelor industriale și service pentru acest tip de software). Am realizat proiecte in domeniul protecției mediului (cum ar fi tratarea apelor reziduale și generarea de energie din incinerarea gunoiului), domeniul chimic (de exemplu fabricarea de chipsuri pentru sticle din plastic) și domeniul energetic (cum ar fi gestionarea sistemelor de distribuție a energiei electrice).

Departamentul SOFTWARE:
Tehnicienii noștri dezvoltă programe software pentru automatizări industriale și de integrare office (folosind tehnologii Microsoft și Internet). Am realizat proiecte pentru managementul fabricilor, întreținerea instalaților și drivere pentru diferite echipamente.